Vision og målsætning

Vi samler Djurslands erhvervsliv 

Velkommen til Djurslands Erhvervsråd. Vi er en interesseorganisation, der er fuldstændig uafhængig af offentlige midler og politiske vinde.

Som medlem er du en del af et fællesskab, der arbejder for at styrke erhvervslivet og erhvervsklimaet på hele Djursland. Vi siger frit, hvad der bør siges i den forbindelse.

Det seneste år har vi oplevet en solid opbakning til vores arrangementer – ofte med mere end 100 deltagere, der kommer fra nord og syd, øst og vest. Dette tolker vi på den måde, at der fortsat er ønske og behov for et erhvervsforum, der samler Djursland, selvom det politiske landskab er delt i to.

Værdifuld viden på kryds og tværs

Ved Djurslands Erhvervsråds arrangementer vil du få input til de udfordringer, du har i hverdagen. Du vil få relevant viden med hjem fra interne og eksterne foredragsholdere. Samtidig vil du møde andre virksomhedsledere fra hele området, som kan blive værdifulde at samarbejde eller sparre med.

Vi vil ikke spilde medlemmernes tid, men altid tage temaer op, som er vigtige. Det skal samtidig være hyggeligt – og gerne lidt sjovt. Vi ved, at de fleste må bruge fritiden på erhvervsrådets arrangementer.

Erhvervsrådet i dialog med politikerne

I bestyrelsen arbejder vi også på det politiske plan – både i forhold til region og kommuner. Vi indbyder altid politikerne til dialog og søger at præge dem med vores viden. De skal træffe vigtige beslutninger, og de skal klædes på til det.

Djursland er på mange måder et udfordrende sted at drive virksomhed, men der er også mange muligheder. Vi vil fokusere på mulighederne og derigennem skubbe til erhvervslivets evne til at vokse og udvikle sig.

For optimalt udbytte af medlemskabet, vil jeg til slut opfordre dig til at møde op til vores arrangementer. Her kan du også komme til orde med ønsker til vores fælles strategi.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen