Vær med til at støtte udviklingen af Grenaas erhvervsliv

Ny erhvervsforening startet i Grenaa

 

Aktørerne fra tænketanken GET – Grenaa Erhvervspolitiske Tænketank – har stiftet en ny erhvervsforening, der helt målrettet vil skabe vækst i og omkring Grenaa.

 

Erhverv Grenaa er navnet på den nye forening, der fra starten består af repræsentanter fra en række fremtrædende virksomheder i byen. “Dannelsen er sket med baggrund i GET, der her i sensommeren præsenterer en analyse samt et katalog med konkrete anbefalinger og idéer til udviklingsprojekter baseret på klyngedannelser,” fortæller bankdirektør Lars Møller Kristensen fra Djurslands Bank. Meningen med GET har hele tiden været at lukke dets arbejde ned, når kataloget var gennemarbejdet, og herefter medvirke til at få en række af de foreslåede initiativer ført ud i livet. “I forløbet opstod idéen om at få et permanent erhvervsnetværk, der kan samle kræfterne og virke som et proaktiv vækstforum og understøtte erhvervsudviklingen i Grenaa.”

 

Fokus på resultater

En af grundpillerne i den nye forening er, at den vil være uafhængig og have fokus på at skabe erhvervsmæssig vækst i Grenaa. “I GET har vi selv skaffet de nødvendige midler til at gennemføre arbejdet. Der skal derfor heller ikke offentlige midler involveres i den nye forening. ”Vi ser absolut kommunerne og de offentlig støttede erhvervs-initiativer som meget vigtige og nyttige samarbejdspartnere. En aktiv erhvervspolitik, hvor kommunen går foran og med proaktive initiativer medvirker til at gøre det nemt og attraktivt for både nuværende og nye virksomheder at skabe vækst, er en grundlæggende forudsætning for succes. Med Erhverv Grenaa vil vi gøre vores til at påvirke udviklingen og derved udvikle vores fælles interesser,” mener Lars Møller Kristensen, der ser Erhverv Grenaa som lidt af en græsrodbevægelse for erhvervsområdet.

 

Et supplement åbent for alle

Selv om medlemsskaren ved stiftelsen alene består af aktive deltagere fra GET, er den nye forening åben for alle. “Vi vil indbyde til et opstartsmøde efter sommerferien og har allerede fået tilsagn fra en række toneangivende erhvervsfolk, om aktiv opbakning.”

Bankdirektøren ser den nye forening som et supplement til andre allerede eksisterende erhvervsfora i området. “Vi har fokus på Grenaa og de mange kompetencer, der allerede er i byen. På mange måder virker Grenaa som en dynamo set i en erhvervsmæssig sammenhæng, og vækst her vil gavne hele Djursland,” påpeger han og fremhæver, at han gerne ser et tæt samarbejde med blandt andet Viden Djurs, Djursland Erhvervsråd og Djurs Wind Power.

 

Vil skabe dynamik

Hos Djurslands Erhvervsråd hilser formand, og direktør i Rejsecenter Djursland, Ole Sørensen det nye initiativ velkomment. “Det er vigtigt for hele Djursland’s erhvervsliv, at netop Grenaa-området har en enhed, som er aktiv og engageret i deres erhvervsudvikling. Derfor glæder det os, at lokale erhvervsfolk tager action og dermed skaber lokal dynamik.” Ole Sørensen lægger vægt på, at han ser Djurslands Erhvervsråd som paraply for hele Djursland med god kontakt til lokale erhvervsfolk. “Vi kan ikke være alle steder på een gang, og derfor er det rigtig godt med sådan et initiativ.”

Tømrermester i Aalsrode Tømrerfirma, og formand for netværket Djurs Wind Power, Jan Bo Allermann ser meget positivt på Erhverv Grenaa, og håber at dannelsen blandt andet kan være med til at sikre fornøden politiske bevågenhed. “Det er godt at en lang række erhvervsfolk i Grenaa vil være med til at sætte skub i den lokale erhvervsudvikling i et fælles Grenaa-forum. GET har været gode til at identificere nogle oplagte vækstområder, og i Djurs Wind Power ser vi frem til at kunne trække på kræfterne hos flere lokale virksomheder, når vi skal videre med udvikling af vores vind-klynge.”

 

 

FAKTA

Erhverv Grenaa benævner sig selv som »business innovation network«

 

Foreningen er stiftet af gruppen bag GET – Grenaa Erhvervspolitiske Tænketank.

Foreningen holder møde ca. 1 gang om måneden fra kl. 8.00 - 9.30.

 

Den foreløbige bestyrelse består af GET’s koordinationsgruppe:

Bankdirektør Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank

Direktør Dennis Friis Thaagaard, Sustainor

Advokat Ole Husum, Zacher Advokater

Økonomidirektør Kirsten Hvid Schmidt, Grenaa Havn

GET-sekretær, tidl. statsaut. revisor  Aksel Pedersen.

 

Øvrige medlemmer:

Direktør Niels Ole Svit, Viden Djurs

Direktør Lars Bager, LB Consult A/S

Tømrermester Klaus Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S

Direktør Esben Lauridsen, Kama Kaffe ApS

Direktør Esben Schmidt, Apro Wind A/S

Folketingspolitiker Leif Lahn

Fabriksdirektør Rune Engell-Hansen, Lallemand Denmark A/S

Business Development & Marketing Manager Peter Malbek, DS Smith Packaging Denmark A/S

Statsaut. revisor Mikkel Thybo Johansen, EY

Indehaver & Ejendomsmægler Sofie Vogt, Home

Direktør Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk amba

Direktør Jesper Jul, Pavillonen

Direktør Lars Chalmer Rasmussen, Mercatus Reklamebureau A/S

Rektor Helene Bendorff Kristensen, Grenaa Gymnasium

Direktør Svend Brandstrup, Brandstrup Consult

Formand Ole Sørensen, Djurslands Erhvervsråd (observatør)

 

Billedtekst:

Bankdirektør Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank er talsmand for Erhverv Grenaa.

 

 

Yderligere information kan fås hos Lars Møller Kristensen, telefon 30326455.