Djurslands stemme skal styrkes

Djursland skal samle sig fra øst til vest, og fra nord til syd. Vi har utrolig meget at byde på, og kan være stolte af vores del af skønne Danmark, det er der formentlig bred enighed om.   

Også de erhvervsdrivende og handlende er eninge om at Djursland skal samle sig, og derfor har årets generalforsamling på de to erhvervsforeninger givet de respektive bestyrelser mandat til at de to foreninger samles i én forening, der med en større og stærkere stemme kan repræsenterer Djursland, og tale Djurslands stemme. Arbejdet med denne fusion er godt i gang; i skrivende stund forventes det at vi efteråret kan samle vore medlemmer, med henblik på at få deres accept og godkendelse af de rammer en samlet forening fremadrettet kan arbejde under.  

Vor infrastruktur er et vigtig område for erhvervsliv og borgere på Djursland. Det er derfor glædelig at vi noterer os, at Djurslands borgmester står sammen om at holde Bane Danmark fast på den køreplan der er fastlagt for sporarbejde og indfasning af nye letbanetog. Denne process skal fastholdes i den køreplan der er udmeldt. En anden del af vor infrastruktur der fylder en del i medierne er Aarhus Lufthavn. Vi erfarer at Aarhus byråd går efter guldet, når man fastholder linien med at arbejde for en flytning af Aarhus lufthavn fra Tirstrup til Thomasminde. Et potentiale på over 2 mio. passagerer, knap 3 x flere end potentialet for Tirstrup, er for stor en gullerod for politikerne i smilets by. En investering på niveau med de 2 mia. kr. som skatteborgere i Aarhus netop har lagt i Dokk 1, til borgerservice og folkebibliotek for borgere i Aarhus by, er ej heller afskrækkende for de selvsamme politikere. Som en erhvervsaktiv og naturskøn del af oplandet for Danmarks næststørste by, så vil det endelige udfald helt klart have en afsmittende effekt på Djursland, stor-Aarhus og vestdanmark. Debatten har stået på i 70 år, mon den nogensinde vil forstumme.  

Alle ønskes en god sommer.   

Formand, Ole Sørensen.